logo my ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
§

Likwidacja szkód

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem prosimy o kontakt telefoniczny z Towarzystwem Ubezpieczeniowym lub zgłoszenie szkody online.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Szkoda z ubezpieczenia OC, AC, NNW, Assistance, Ochrony Prawnej, szkoda majątkowa: 801 102 102, 22 566 55 55
Zgłoszenie szkody online: http://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia


Hestia - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna
Telefon: 801 107 107, 58 555 55 55
Zgłoszenie szkody online: http://www.ergohestia.pl/dla-ciebie/zglos-szkode.htmlTowarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A.
Zgłoszenie szkody telefonicznie: 801 308 308, 502 308 308
Zgłoszenie szkody online: http://www.warta.pl/zgloszenie-szkody


HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Szkoda z ubezpieczenia OC, AC, szkoda mieszkaniowa, szkoda powstała w czasie podróży zagranicznej, NNW: 801 801 181, 22 44 99 999
Link do strony: http://www.hdi-asekuracja.pl/formularze_likwidacji_szkod/