logo my ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
§
tanie ubezpieczenia - myubezpieczamy.pl
Jesteś zainteresowany tym ubezpieczeniem
... tylko podaj poniżej swój numer telefonu lub adres email i kliknij wyślij

Skontaktujemy się z Tobą, odpowiemy na wszelkie pytania i dobierzemy najbardziej odpowiednie ubezpieczenie.
Wyślij
Strona główna \ Oferta \ Ubezpieczenia majątkowe nieruchomości i rzeczy ruchomych \ Ubezpieczenia samolotów i statków powietrznych

Ubezpieczenia samolotów i statków powietrznych

Ubezpieczenia samolotów i statków powietrznych zapewniają kompleksową ochronę przed ryzykami związanymi z posiadaniem i eksplotacją sprzętu latającego. Przedsiębiorcy prowadzący działalność przewozową mogą dodatkowo ubezpieczyć ryzyka przewozowe lub wynikające ze świadczonych usług.

Ubezpieczenie casco samolotów i statków powietrznych adresowane jest do posiadaczy statków powietrznych na wypadek ryzyk mogących spowodować uszkodzenia lub zniszczenie statku powietrznego będącego ich własnością. Towarzystwa ubezpieczeniowe odpowiadają między innymi za szkody powstałe podczas eksploatacji jednostki, w szczególności w czasie operacji lotniczych, postoju, kołowania, startu oraz lądowania. Ochroną objęte są także szkody mogące powstać w czasie wyłączenia z eksploatacji pod warunkiem, że samolot znajduje się w miejscu do tego przeznaczonym (hangar lub płyta postojowa), a także zdarzenia i szkody powstałe w czasie obsługi technicznej jednostki, szczególnie podczas napraw i konserwacji, przeglądów eksploatacyjnych, przeróbek, modernizacji dokonywanych przez licencjonowane zakłady naprawcze itp. Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować także dodatkowe wyposażenie zamontowane na statku powietrznym, niezbędne do wykonywania przez niego specyficznych zadań (np. sprzęt rejestrujący, aparaty i kamery fotograficzne, itp.).

Ubezpieczenie OC posiadaczy i użytkowników samolotów i statków powietrznych zapewnia ochronę przed roszczeniami ze strony osób trzecich znajdującym się poza pokładem samolotu, które poniosły szkodę w wyniku użytkowania statku powietrznego. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za szkody do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany z mocy przepisów prawa.

Ubezpieczenie NNW załóg statków powietrznych pozwala na wypłatę odszkodowania dla załogi statku powietrznego, personelu latającego lub innych pracowników, którzy przebywając na pokładzie samolotu lub statku powietrznego doznali szkody w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca świadczenie za śmierci lub stały uszczerbek na zdrowiu osób ubezpieczonych. Ochroną może być objęte także mienie lub bagażu należący do członków załogi i znajdujący się na pokładzie podczas pełnienia przez nich obowiązków.

Ubezpieczenie OC przewoźnika lotniczego chroni podmiot świadczący usługi przewoźnika lotniczego przed roszczeniami osób, z którymi zawarł on umowę przewozu. Odszkodowanie wypłacane jest z tytułu szkód wyrządzonych pasażerom lub ładunkom znajdującym się na pokładzie statku powietrznego, do naprawienia których przewoźnik jest zobowiązany z mocy odpowiednich przepisów prawa.

Zadzwoń, wyślij e-mail - wyliczymy składkę i przygotujemy ofertę. Za naszym pośrednictwem możecie Państwo dokonać zakupu taniego, jak nie najtańszego, ubezpieczenia w niżej wymienionych Towarzystwach:
Ubezpieczenia PZU>
<img src= Ubezpieczenia Warta Ubezpieczenia HDI