logo my ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
§
tanie ubezpieczenia - myubezpieczamy.pl
Jesteś zainteresowany tym ubezpieczeniem
... tylko podaj poniżej swój numer telefonu lub adres email i kliknij wyślij

Skontaktujemy się z Tobą, odpowiemy na wszelkie pytania i dobierzemy najbardziej odpowiednie ubezpieczenie.
Wyślij
Strona główna \ Oferta \ Ubezpieczenia dla firm \ Ubezpieczenie OCP - ubezpieczenie przewoźnika drogowego \ Ubezpieczenie OCP krajowe - przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Ubezpieczenie OCP krajowe - przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym obejmuje szkody w postaci utraty, ubytku lub uszkodzenia przewożonego towaru. Ubezpieczenie obejmuje również kradzież z włamaniem. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za powierzony towar na zasadach określonych w ustawie Prawo przewozowe (ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe z późniejszymi zmianami).

Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność do ustalonej sumy gwarancyjnej i stanowi ona górną granicę odpowiedzialności. Powinna być ustalona, jako maksymalna wartość przewożonego towaru podczas jednego transportu.

Wysokość składki uzależniona jest od zakresu ubezpieczenia, przewożonego towaru oraz przychodów osiągniętych w roku poprzednim lub planowanych w okresie ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia może być rozszerzona o następujące ryzyka:
  • szkody powstałe w następstwie rozboju lub rabunku
  • przewóz sprzętu elektronicznego
  • przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)
  • przewóz żywych zwierząt
  • przewóz leków
  • szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi
  • szkody powstałe w platformach, paletach, kontenerach niebędących przewożonym towarem (będących opakowaniem)
  • szkody powstałe w związku z rozmrożeniem lub zamrożeniem przewożonego towaru w warunkach chłodniczych
  • szkody wyrządzone przez podwykonawców

OCP w ruchu krajowym obejmuje transport odbywający się tylko na terenie Polski, np. z Warszawy do Poznania.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta z przedsiębiorcą prowadzącym działalność przewozową, posiadającym odpowiednie zezwolenia (licencje), który przewozi transport odpłatnie na podstawie listu przewozowego.

Współpracując z wieloma Towarzystwami jesteśmy w stanie przygotować dla Ciebie Drogi Kliencie odpowiednią ofertę, z zakresem oraz składką dobraną do Twoich potrzeb. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo wykup u nas polisę OC przewoźnika drogowego.

Zadzwoń, wyślij e-mail - wyliczymy składkę i przygotujemy ofertę. Za naszym pośrednictwem możecie Państwo dokonać zakupu taniego, jak nie najtańszego, ubezpieczenia w niżej wymienionych Towarzystwach:
Ubezpieczenia PZU>
<img src= Ubezpieczenia Warta Ubezpieczenia HDI