logo my ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
§
tanie ubezpieczenia - myubezpieczamy.pl
Jesteś zainteresowany tym ubezpieczeniem
... tylko podaj poniżej swój numer telefonu lub adres email i kliknij wyślij

Skontaktujemy się z Tobą, odpowiemy na wszelkie pytania i dobierzemy najbardziej odpowiednie ubezpieczenie.
Wyślij
Promocyjne ceny i atrakcyjne składki
Toyota Yaris 1,8 Klembów/pow.Wołomin OC już od 418 zł za rok
Volkswagen Golf 1,6 Wołomin OC już od 392 zł za rok
Ford Fiesta 1,4 Warszawa OC już od 341 zł za rok
Kia Carnival 2,9 Warszawa OC już od 558 zł za rok
BMW 320 2,0 Warszawa OC już od 576 zł za rok
Chevrolet Aveo 1,4 Warszawa OC już od 426 zł za rok
Nissan Micra 1,0 Legionowo OC już od 327 zł za rok
Ford Mondeo 1,8 Nasielsk OC już od 354 zł za rok
Daewoo Matiz 0,8 Warszawa OC już od 276 zł za rok
Pokaż więcej/mniej

Ubezpieczenie OC

Jesteś posiadaczem pojazdu mechanicznego?

OC to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nie chcesz narazić się na odpowiedzialność za spowodowany wypadek i sam pokrywać strat materialnych oraz ewentualnych kosztów związanych z utratą zdrowia, kalectwem czy śmiercią osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych?

Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych pozwoli Ci uniknąć odpowiedzialności materialnej za skutki spowodowanego wypadku lub kolizji.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce i w Unii Europejskiej ubezpieczeniem obowiązkowym. Zostało wprowadzone na mocy „Ustawy z dnia 23 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” opublikowanej w Dz.U. nr 124 poz. 1152, z późniejszymi zmianami. Zapisy ustawy mają za zadanie dostosowanie polskich przepisów do standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

Każdy, kto jest właścicielem pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Brak ubezpieczenia naraża posiadacza pojazdu na konsekwencje opisane w ustawie oraz na kary nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dodatkowo sprawca wypadku nie posiadający ważnego ubezpieczenia odpowiada materialnie za skutki spowodowanego wypadku lub kolizji.

Zgodnie z ustawą, za pojazdy mechaniczne uważa się między innymi pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepę określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym, pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa.
Umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy, z wyjątkiem: pojazdów zarejestrowanych na stałe a należących do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, umowę można zawrzeć na okres nie krótszy niż 30 dni pojazdów zarejestrowanych czasowo, umowę można zawrzeć na okres nie krótszy niż 30 dni pojazdów zarejestrowanych za granicą, umowę można zawrzeć na okres nie krótszy niż 30 dni pojazdów wolnobieżnych, umowę można zawrzeć na okres nie krótszy niż 3 miesiące pojazdów historycznych, umowę można zawrzeć na okres nie krótszy niż 30 dni
Minimalne sumy gwarancyjne zgodnie z ustawą wynoszą: w przypadku szkód na osobie – 2 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych w przypadku szkód na mieniu – 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.
Ubezpieczenie OC obejmuje szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw: Austrii, Belgii, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii, Holandii,  Irlandii, Islandii, na Litwie, w Luksemburgu, Łotwie, na Malcie, w Niemczech, Norwegii, Portugalii, na Słowacji, w Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, Włoszech. Ponadto bez Zielonej Karty można się poruszać po Wyspach Normandzkich, wyspie Man i Gibraltarze, w Liechtensteinie, na Wyspach Owczych, w Monako i San Marino.

Przy obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdów mechanicznych należy pamiętać, że w przypadku zmiany ubezpieczyciela jest obowiązek pisemnego wypowiedzenia aktualnej polisy, nie później jednak niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa została zawarta. Wypowiedzenie umowy dotyczy również nabywcy pojazdu. W przypadku nie złożenia lub nieterminowego złożenia wypowiedzenia zgodnie z ustawą uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, wówczas posiadacz pojazdu zobowiązany jest do zapłaty składki za kolejny rok. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pomimo braku złożenia wypowiedzenia polisa nie przedłuża się, jeżeli nie została w całości opłacona składka za mijający okres 12 miesięcy.

Przykłady szkód: Szkody w mieniu: koszt naprawy uszkodzonego samochodu skutki uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia innego niż samochód (np. budynek, ogrodzenie)
Szkody na osobie: pokrycie kosztów leczenia osób poszkodowanych wypłata renty dla poszkodowanych odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej
Chcesz zakupić tanie ubezpieczenie OC?
***

Zadzwoń, wyślij e-mail - wyliczymy składkę i przygotujemy ofertę. Za naszym pośrednictwem możecie Państwo dokonać zakupu taniego, jak nie najtańszego, ubezpieczenia w niżej wymienionych Towarzystwach: