logo my ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
§
tanie ubezpieczenia - myubezpieczamy.pl
Jesteś zainteresowany tym ubezpieczeniem
... tylko podaj poniżej swój numer telefonu lub adres email i kliknij wyślij

Skontaktujemy się z Tobą, odpowiemy na wszelkie pytania i dobierzemy najbardziej odpowiednie ubezpieczenie.
Wyślij

Ubezpieczenie NNW

Wsiadając do samochodu chcesz mieć pewność, że Ty i Twoi bliscy w razie wypadku komunikacyjnego, otrzymacie świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub świadczenie w przypadku śmierci?

Wykup ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych.

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się, nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną w związku z ruchem pojazdu mechanicznego w następstwie, którego Ubezpieczony niezależnie od swojej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Za szkody związane z ruchem pojazdu uważa się również, szkody powstałe podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu, a także podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu.

Ubezpieczenie NNW należy do ubezpieczeń dobrowolnych. Polisę zawiera się na 12 miesięczny okres ubezpieczenia (najczęściej łącznie z OC lub AC). Ochroną objęty jest kierowca i pasażerowie pojazdu o łącznej liczbie ilości miejsc w pojeździe zgodnie z dowodem rejestracyjnym.

Ubezpieczenie NNW obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.

Sumę ubezpieczenia określa się na każdą z osób ubezpieczonych w takiej samej wysokości.

Zadzwoń, wyślij e-mail - wyliczymy składkę i przygotujemy ofertę. Za naszym pośrednictwem możecie Państwo dokonać zakupu taniego, jak nie najtańszego, ubezpieczenia w niżej wymienionych Towarzystwach: