logo my ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
§
tanie ubezpieczenia - myubezpieczamy.pl
Jesteś zainteresowany tym ubezpieczeniem
... tylko podaj poniżej swój numer telefonu lub adres email i kliknij wyślij

Skontaktujemy się z Tobą, odpowiemy na wszelkie pytania i dobierzemy najbardziej odpowiednie ubezpieczenie.
Wyślij
Strona główna \ Oferta \ Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe

Jesteś przedsiębiorcą? Startujesz w przetargach i podpisujesz różne kontrakty? Nie musisz już wnosić zabezpieczenia w gotówce i blokować swoich środków finansowych. Możesz to sobie zapewnić wykupując gwarancję ubezpieczeniową, która będzie również potwierdzeniem wiarygodności Twojej firmy.

Do gwarancji przetargowych należą: gwarancja zapłaty wadium gwarancja należytego wykonania kontraktu gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
Gwarancja zapłaty wadium przeznaczona jest dla przedsiębiorców przystępujących do przetargów na wykonanie określonych w kontrakcie usług (np. roboty budowlane). Podmiotem (beneficjentem) uprawnionym do otrzymania kwoty z gwarancji jest organizator przetargu. Przedmiotem gwarancji jest zabezpieczenie kwoty wadium, którego wniesienie jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Suma gwarancyjna musi odpowiadać kwocie wadium. Informacje dotyczące wysokości wadium oraz okresu obowiązywania określone są w specyfikacji do przetargu.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu przeznaczona jest dla przedsiębiorców świadczących wszelkiego rodzaju usługi. Wykupując ją nie musisz angażować własnych środków finansowych na poczet zabezpieczenia, bardzo często stanowi warunek zawarcia kontraktu. Beneficjentem (uprawnionym) do otrzymania kwoty z gwarancji jest podmiot zlecający wykonanie usługi. Gwarancja zabezpiecza prawidłową i zgodną z postanowieniami umowy realizację kontraktu. W szczególności obejmuje wykonanie kontraktu w terminie oraz zachowanie przez wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych. Suma gwarancyjna odpowiada wysokości zabezpieczenia określonego w kontrakcie a okres obowiązywania gwarancji musi równać się z okresem realizacji kontraktu.

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek przeznaczona jest dla przedsiębiorców świadczących wszelkiego rodzaju usługi. Wykupując ją, masz możliwość otrzymania pełnej zapłaty za wystawione faktury, bez potrąceń na poczet zabezpieczenia prawidłowego wykonania kontraktu. Beneficjentem (uprawnionym) do otrzymania kwoty z gwarancji jest podmiot zlecający wykonanie usługi. Przedmiotem gwarancji są koszty usunięcia wad i usterek w przedmiocie kontraktu w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości oraz rękojmi. Suma gwarancyjna odpowiada wysokości zabezpieczenia określonego w kontrakcie a okres obowiązywania gwarancji musi się równać z okresem gwarancji jakości na wykonany przedmiot kontraktu.

Świadcząc usługi pośrednictwa dla wielu znanych Towarzystw Ubezpieczeniowych mamy możliwość zaoferowania wyżej wymienionych produktów finansowych. Każdy klient oraz każda gwarancja traktowana jest indywidualnie.

Jesteś zainteresowany wykupieniem gwarancji, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zadzwoń, wyślij e-mail - wyliczymy składkę i przygotujemy ofertę. Za naszym pośrednictwem możecie Państwo dokonać zakupu taniego, jak nie najtańszego, ubezpieczenia w niżej wymienionych Towarzystwach: