logo my ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
§
tanie ubezpieczenia - myubezpieczamy.pl
Jesteś zainteresowany tym ubezpieczeniem
... tylko podaj poniżej swój numer telefonu lub adres email i kliknij wyślij

Skontaktujemy się z Tobą, odpowiemy na wszelkie pytania i dobierzemy najbardziej odpowiednie ubezpieczenie.
Wyślij
Strona główna \ Oferta \ Ubezpieczenia dla firm \ Ubezpieczenie majątku firmy

Ubezpieczenie majątku firmy

Jesteś właścicielem sklepu, restauracji, apteki, hotelu, zakładu produkcyjnego? A może prowadzisz inne przedsiębiorstwo? Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności stworzenie firmy oraz zarządzanie nią wymaga wiele wysiłku, wyrzeczeń, poświęcenia oraz nakładów finansowych. Niekiedy trudno uwierzyć, że możesz to stracić w jednej chwili. Może się wydarzyć coś nieprzewidzianego, nieoczekiwanego coś, co zniszczy cały Twój dorobek. Chciałbyś temu zapobiec? Chroń swoje przedsiębiorstwo ubezpieczając go kompleksowo!

Od czego można ubezpieczyć mienie firmy?

1. Od ognia i innych zdarzeń losowych, jakimi mogą być: ogień, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, silny wiatr, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, upadek drzew lub budowli, trzęsienie ziemi, wybuch, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, zalanie, następstwa szkód wodociągowych, pękanie rur, spływ wód po zboczach, przepięcia, wandalizm, akcja ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniami losowymi.
Od tych zdarzeń mogą być ubezpieczone:
 • budynki
 • budowle
 • lokale użytkowe
 • maszyny, urządzenia i wyposażenie
 • środki obrotowe
 • nakłady inwestycyjne
 • mienie osobiste pracowników
 • wartości pieniężne
 • mienie osób trzecich

2. Od kradzieży z włamaniem i rabunku
Od tych zdarzeń mogą być ubezpieczone:
 • maszyny, urządzenia i wyposażenie
 • środki obrotowe
 • nakłady inwestycyjne
 • mienie osobiste pracowników
 • wartości pieniężne (również podczas transportu)
 • mienie osób trzecich

3. Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia
Od stłuczenia lub rozbicia mogą być ubezpieczone:
 • szyby okienne i drzwiowe
 • oszklenia ścienne i dachowe
 • szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów i filarów
 • lustra wiszące, stojące i wmontowane w ściany
 • szyldy, reklamy, tablice świetlne i rurki neonowe
 • witryny i lady chłodnicze
 • witraże

4. Sprzęt elektroniczny od zdarzeń powstałych w wyniku: działania ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, osuwania i zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu lub lodu, upadku drzewa lub budowli, trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, dymu i sadzy, następstw szkód wodociągowych, działania człowieka (nieostrożność, zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, brak kwalifikacji, błąd operatora), błędów konstrukcyjnych, wadliwych materiałów, wad produkcyjnych, przepięcia, indukcji, kradzieży z włamaniem z zamkniętych lokali lub rabunku, działania wody i wilgoci, aktów terroryzmu.
Od tych zdarzeń może być ubezpieczony:
 • stacjonarny sprzęt elektroniczny (np. biurowy, telekomunikacyjny, komputerowy, alarmowy, graficzny, RTV, medyczny)
 • przenośny sprzęt elektroniczny (notebooki, rzutniki multimedialne, przenośny sprzęt geodezyjny, telefony komórkowe)
 • sprzęt elektroniczny na stałe zamontowany w pojazdach samochodowych
 • dane i zewnętrzne nośniki danych
 • oprogramowanie licencjonowane

5. Mienie podczas transportu (Cargo)

6. Od Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
Dodatkowo mienie firmy może być ubezpieczone z rozszerzeniem o następujące klauzule:
 • Klauzula ubezpieczenia rozmrożenia towarów
 • Klauzula ubezpieczenia wandalizmu (dewastacji)
 • Klauzula ubezpieczenia przepięć
 • Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu
 • Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów działalności gospodarczej
 • Klauzula ubezpieczenia stałych kosztów działalności gospodarczej
 • Klauzula ubezpieczenia drobnych prac remontowo-budowlanych
 • Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji
 • Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego pozostawionego bez stałego dozoru
 • Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Klauzula ubezpieczenia załadunku i wyładunku
 • Klauzula automatycznego pokrycia
 • Klauzula ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników
 • Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
 • Klauzula utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków

Zabezpieczenia:
Warunkiem zawarcia umowy jest odpowiednie, zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zabezpieczenie mienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwkradzieżowej.

Ustalenie sum ubezpieczenia:
W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych sumy ubezpieczenia ustala się najczęściej w następujący sposób:
 • dla budynków, budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia – według wartości odtworzeniowej, księgowej brutto lub rzeczywistej
 • dla lokali użytkowych - według wartości rynkowej
 • dla środków obrotowych – według najwyższej wartości mienia przewidywanej w okresie ubezpieczenia, odpowiadającej cenie zakupu lub kosztom wytworzenia
 • dla mienia osób trzecich – według wartości rzeczywistej
 • dla nakładów inwestycyjnych - według wartości odpowiadającej wydatkom na remonty kapitalne i adaptacyjne oraz na wykończenie wnętrz
 • dla wartości pieniężnych – według wartości nominalnej
 • dla mienia pracowniczego – według wartości rzeczywistej

W ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku sumy ubezpieczenia ustala się najczęściej w następujący sposób:
 • dla środków obrotowych – według najwyższej wartości mienia przewidywanej w okresie ubezpieczenia, odpowiadającej cenie zakupu lub kosztom wytworzenia
 • dla mienia osób trzecich – według wartości rzeczywistej
 • dla wartości pieniężnych – według wartości nominalnej
 • dla mienia pracowniczego – według wartości rzeczywistej

W ubezpieczeniu szyb od stłuczenia suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości ubezpieczonych przedmiotów łącznie z kosztami ich zamontowania bądź zainstalowania, z uwzględnieniem kosztów ustawienia rusztowań umożliwiających demontaż, wstawienie lub naprawę oraz transport.

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego sumy ubezpieczenia powinny być ustalone według wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto.

Chcesz dobrze i tanio ubezpieczyć firmę?
Zadzwoń, wyślij e-mail - wyliczymy składkę i przygotujemy ofertę. Za naszym pośrednictwem możecie Państwo dokonać zakupu taniego, jak nie najtańszego, ubezpieczenia w niżej wymienionych Towarzystwach:
Ubezpieczenia PZU>
<img src= Ubezpieczenia Warta Ubezpieczenia HDI