logo my ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
§
tanie ubezpieczenia - myubezpieczamy.pl
Jesteś zainteresowany tym ubezpieczeniem
... tylko podaj poniżej swój numer telefonu lub adres email i kliknij wyślij

Skontaktujemy się z Tobą, odpowiemy na wszelkie pytania i dobierzemy najbardziej odpowiednie ubezpieczenie.
Wyślij

Cargo

Jesteś przedsiębiorcą? Zdarza się, że Twój towar jest przewożony? Zabezpiecz go przed skutkami zdarzeń losowych oraz kradzieżą podczas transportu, wykupując ubezpieczenie Cargo.

Cargo jest ubezpieczeniem mienia w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym lub śródlądowym, wykonywanym obcym lub własnym transportem. Pozwala uniknąć konsekwencji uszkodzenia, utraty lub zniszczenia wskutek zdarzeń: np. wypadku środka transportu, kradzieży, rabunku, wandalizmu, pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, zalania, gradu, deszczu nawalnego, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, eksplozji, upadku na środek transportu przedmiotu innego niż załadowany, terroryzmu, akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami objętymi ubezpieczeniem.

Ochroną mogą być również objęte operacje załadunkowe i wyładunkowe oraz składowanie.

Suma ubezpieczenia powinna stanowić maksymalną, przewidywaną wartość mienia przewożoną jednym środkiem transportu.

Wartość mienia może być określona według jednej z poniżej wymienionych wartości:
  • wartości określonej w fakturze zakupu Ubezpieczającego bez uwzględnienia podatku
  • wartości wytworzenia rzeczy przez Ubezpieczającego
  • wartości odtworzeniowej (nowej)
  • wartości rzeczywistej

Wartość przewożonego mienia może zostać zwiększona o spodziewany zysk (do 10%), koszty przewozu (jeżeli przewóz jest dokonany transportem obcym), podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy.

Chcesz mieć tanie ubezpieczenie Cargo?
Zadzwoń, wyślij e-mail - wyliczymy składkę i przygotujemy ofertę. Za naszym pośrednictwem możecie Państwo dokonać zakupu taniego, jak nie najtańszego, ubezpieczenia w niżej wymienionych Towarzystwach:
Ubezpieczenia PZU>
<img src= Ubezpieczenia Warta Ubezpieczenia HDI