logo my ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
§
tanie ubezpieczenia - myubezpieczamy.pl
Jesteś zainteresowany tym ubezpieczeniem
... tylko podaj poniżej swój numer telefonu lub adres email i kliknij wyślij

Skontaktujemy się z Tobą, odpowiemy na wszelkie pytania i dobierzemy najbardziej odpowiednie ubezpieczenie.
Wyślij
Strona główna \ Oferta \ Ubezpieczenia komunikacyjne \ Ubezpieczenie AC - Autocasco

Ubezpieczenie AC - Autocasco

Jesteś posiadaczem samochodu lub pojazdu mechanicznego?
Chcesz mieć pewność, że Twoje auto jest chronione 24h na dobę od zdarzeń losowych, kradzieży oraz uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych przez Ciebie, zdarzenia losowe lub przez nieznanych sprawców?

Zawarcie ubezpieczenia AUTOCASCO.
Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, stanowiącym uzupełnienie obowiązkowego ubezpieczenia OC. To Ty decydujesz, w jakim stopniu Twoje auto będzie chronione.

Na rynku istnieje szeroka oferta ochrony ubezpieczeniowej oferowanej przez wiele towarzystw proponujących szeroki zakres ubezpieczenia, który może być dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb.

Ubezpieczeniem autocasco mogą być objęte: pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym (oraz za dopłatą z wyposażeniem dodatkowym na stałe zainstalowanym w pojeździe), inne pojazdy napędzane umieszczonym na nich silnikiem, które zasilane są z własnego źródła energii i zdolne do samodzielnego poruszania się po lądzie. Ubezpieczenie autocasco najczęściej adresowane jest dla posiadaczy pojazdów nie starsze niż 13 lat.

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują polisy Autocasco, które obejmują najczęściej szkody powstałe wskutek: nagłego działania siły mechanicznej podczas zetknięcia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu a także uszkodzenia przez osoby trzecie. Ubezpieczeniem objęte są szkody materialne spowodowane w pojeździe przez sprzęt sportowy przewożony na bagażniku dachowym powstałe w wyniku zderzenia się tego sprzętu z przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu. Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje zdarzenia losowe takie jak: pożar, wybuch, piorun, upadek statku powietrznego, huragan, zatopienie, opad atmosferyczny, deszcz nawalny, grad, powódź, lawinę, osuwanie się i zapadanie ziemi, nagłe działanie innych sił przyrody, nagłe działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, użycie pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, kradzież pojazdu, kradzież wyposażenia pojazdu, rabunek (rozbój), uszkodzenie pojazdu w następstwie zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia bez zgody i wiedzy właściciela lub w następstwie kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.
Ubezpieczenie AC obejmuje szkody wyrządzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na inne kraje wymaga wykupienia odpowiedniej klauzuli dostępnej za dodatkową dopłatą.

Aby pojazd mógł być ubezpieczony w zakresie AC muszą być spełnione minimalne wymogi zabezpieczeń przeciwkradzieżowych określane indywidualnie przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe, w zależności od typu pojazdu i jego wartości. Najczęściej na rynku występują zabezpieczenia typu: immobiliser, autoalarm, blokada skrzyni biegów, czynny i aktywny system lokalizacji i odnajdowania pojazdu (np. GPS).
Przy zawieraniu umowy Autocasco musi być określona suma ubezpieczenia pojazdu. W przypadku pojazdów nowych jest to wartość określona w fakturze zakupu, w przypadku pojazdów używanych jest to wartość rynkowa. Wartość rynkową określa się na podstawie katalogów EUROTAX lub INFO-EKSPERT. W szczególnych przypadkach może to być wycena rzeczoznawcy.

Zawierając umowę ubezpieczenia zwróć szczególną uwagę na wariant likwidacji szkody. Może być z wykupioną amortyzacją części, wówczas rozliczysz się z Ubezpieczycielem na podstawie rachunków, faktur bądź zrobi to za Ciebie warsztat naprawiający auto lub bez wykupionej amortyzacji części, co oznacza, że Ubezpieczyciel wyceni szkodę pomniejszając wartość części o zużycie techniczne. Wariant wyceny serwisowy oznacza najczęściej możliwość naprawy pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi, natomiast wycena w wariancie kosztorysowym, pozwala na naprawę pojazdu poza siecią ASO.

Chcesz mieć tanie i dobre ubezpieczenie AC lub cały pakiet?
***

Zadzwoń, wyślij e-mail - wyliczymy składkę i przygotujemy ofertę. Za naszym pośrednictwem możecie Państwo dokonać zakupu taniego, jak nie najtańszego, ubezpieczenia w niżej wymienionych Towarzystwach: